20 06, 2015

Duurzaam zout strooien. Drie tips voor een goed resultaat

Duurzaam zout strooien. Drie tips voor een goed resultaat.

Zodra de temperatuur rond het vriespunt schommelt, staan provincies, gemeenten en wegbeheerders in de startblokken om de Nederlandse wegen met zout te bestrooien. Sinds 2013 controleert Rijkswaterstaat gemeenten strenger op het zo duurzaam mogelijk inkopen van zout. Maar welk soort zout is het duurzaamst? En wanneer kunnen de strooiwagens het beste de weg op met het beste resultaat? Lees de drie tips.

Gebruik biozout

Biozout is het duurzaamste strooizout dat er is. Het wordt gemaakt van restafval uit het productieproces van biobrandstoffen. Het zout komt niet uit zoutmijnen, die langzaam opraken, maar is een restproduct van biodiesel. Biozout is fijner van structuur waardoor het beter uitstrooit dan standaard strooizout. De fijne structuur zorgt voor een betere verdeling op de weg en daardoor voor een effectievere bestrijding tegen gladde wegen. Bijkomend voordeel? Biozout veroorzaakt minder schade aan auto’s.

Nat zout water

Maak het zout voor het strooien altijd nat met zout water. Gebruik hiervoor geen gewoon water want dat bevriest. Vroeger werd droog zout op de Nederlandse wegen gestrooid en schoot het zout vaak regelrecht de berm in. Doordat het zout nat is, blijft het als pap op de weg liggen. Op deze manier wordt het beste resultaat behaald. Moesten strooiwagens eerder nog om de twee uur terugkomen om nogmaals te strooien, zijn ze met nat zout na één keer klaar. Zo hou je je personeel gemotiveerd en de strooiwagens in goede conditie.

Strooi het zout op het juiste moment

Het is heel belangrijk om met de verschillende strooiteams te overleggen wanneer de zoutstrooiwagens de weg op gaan. Strooiacties vinden bij voorkeur ‘s nachts voor de spits plaats. Zo kan er goed en snel gestrooid worden zonder dat veel mensen er last van hebben. In de ochtend kan het zout goed ingereden worden door het vele verkeer tijdens de ochtendspits. Maar ook de weersomstandigheden bepalen het tijdstip van strooien. Strooien wanneer er sneeuw ligt, heeft bijvoorbeeld geen zin. Door de sneeuw is er teveel vocht op het wegdek aanwezig en ontstaat een ijslaag. Bij sneeuwval is het aan te raden de sneeuw eerst met sneeuwmachines aan de kant te schuiven voordat gestrooid wordt. Strooien onder droge omstandigheden heeft het meeste effect.

19 06, 2015

Zout strooien | Wat is de juiste hoeveelheid?

Zout strooien | Wat is de juiste hoeveelheid?

Gladheidsbestrijding, we krijgen er bijna ieder jaar mee te maken. Hoe kunt u ervoor zorgen, dat u de gladheid optimaal bestrijdt door de juiste hoeveelheid te strooien?

Juiste hoeveelheid

Om de gladheid te bestrijden, kunt u op verschillende korrelgroottes en hoeveelheden strooien.

  • Juiste hoeveelheid en korrelgrootte

Er is recentelijk onderzoek gedaan naar de strooi-efficiency. Hieruit blijkt dat niet alleen de hoeveelheid per m² bepalend is maar ook de korrelgrootte. Het strooiverlies was bij een korrelgrootte van het zout slechts 11,80 %, waar vacuümzout en grof zout respectievelijk 19 % en 42 % scoren.

Op basis van vastgestelde strooiverliezen wordt berekend op welke dosering de strooimachine moet worden ingesteld, afhankelijk van het type zout. Onderstaande tabel geeft de feiten weer, zowel bij droog als nat strooien. Steenzout in de korrel van 0 – 1,6 mm geeft een strooiresultaat van 88,2 %, wat inhoudt dat er slechts 13 % méér zout nodig is voor een optimale situatie (100 % / 88,2 % = 13,3 %). Vacuümzout vraagt om (100% / 81% =) 23% meer zout. Dit is circa 10% meer dan bij het gebruik van steenzout met een korrelgrootte K 0 – 1,6 mm.

Optimaal Vacuümzout

K 0-0,8 mm

Grof zout Steenzout

K 0-1,6 mm

Effectief zout op de weg (gewenst) 10 g/m² 10 g/m² 10 g/m² 10 g/m²
Strooiverlies 0 % 19 % 42 % 11,80 %
Strooier instelling 13 g/m² 16,1 g/m² 22,5 g/m² 14,8 g/m²
Waarvan vast zout 9,1 11,3 15,8 10,4
Waarvan pekel 3,9 4,8 6,8 4,4
Zout in pekel 0,9 1,1 1,5 1,0
Totaal zout 10 12,3 17,2 11,3

De conclusie van deze bevindingen is dat u uw strooibeleid optimaal kunt maken door een goede balans te vinden tussen het moment van strooien (preventief, curatief of repressief) en de hoeveelheid zout per/m² in combinatie met de korrelgrootte. Daarentegen is het niet vanzelfsprekend dat ook de strooikosten gereduceerd worden wanneer er gekozen word voor het zout met het minste strooiverlies. Steenzout met een korrelgrootte van 0 – 1,6 mm is namelijk duurder dan grof zout.
Het is aan u om een afweging te maken tussen kostenbesparend of milieubewust.

18 06, 2015

Zout strooien | Wat is het juiste moment?

Zout strooien | Wat is het juiste moment?

Gladheidsbestrijding, we krijgen er bijna ieder jaar mee te maken. Hoe kunt u ervoor zorgen, dat u de gladheid optimaal bestrijdt door op het juiste moment zout en/of pekel te strooien?

Juiste moment

Om de gladheid te bestrijden, kunt u op verschillende momenten zout en/of pekel strooien.

  • Preventief (vooraf) strooien

Wanneer de weersverwachtingen slecht worden, kunt u preventief strooien om de eerste gladheid tegen te gaan. Wanneer de temperatuur niet al te laag wordt en de neerslag beperkt lijkt te blijven, is preventief strooien meestal genoeg. Door de oppervlaktes die snel glad worden, preventief te bestrooien, krijgen sneeuw en ijzel minder kans om zich te hechten aan de ondergrond. Preventief strooien word meestal gedaan met nat zout. Het voordeel hiervan, is dat nat zout homogener is dan droog zout. Hierdoor kan het nauwkeuriger verstrooid worden. Nog een voordeel is dat er minder verwaaiing van het zout optreedt. Hierdoor word tot wel 70 % zout bespaard en de strooiwagen kan hierdoor in een hoger tempo het zout verstrooien, tot wel 70 km/h (tegen maximaal 40 km/h bij droog zout strooien). Ook hecht nat zout beter aan het wegoppervlak door kristallisatie. Nat zout is dus het meest geschikte zout om preventief te strooien.

  • Curatief strooien

U strooit vanaf het ogenblik dat het sneeuwen of ijzelen is begonnen, met als doel om de ondergrond begaanbaar te houden of zo snel mogelijk opnieuw begaanbaar te maken. Dit kan gebeuren door middel van droog zout of nat zout.

  • Repressief strooien

Strooien nadat het reeds glad is geworden. Voor toekomstige neerslag werkt dit tevens preventief.