Zoutoplosser | Welke vormen zijn er?

Konden de strooidiensten in Nederland maar in een glazen bol kijken. Want hoe weet je nou hoeveel zout er bij ijzel op gladde wegen gestrooid moet worden. Niets is zo veranderlijk als het weer. En elke situatie en elk terrein is weer anders. Een zoutoplosser biedt de mogelijkheid aan strooidiensten om zelf van wegenzout een natzoutoplossing (pekel) te maken. Deze zoutoplossing kan worden opgeslagen zodat een strooidienst eenvoudig een voorraad kan opbouwen en kan voldoen aan plotselinge vraag naar strooizout. Maar welke vormen van een zoutoplosser zijn er? En waar moet je op letten bij de aanschaf van een zoutoplosser?

  • Aanschaf van een zoutoplosser

Strooidiensten moeten zich bij de aanschaf van een zoutoplosser afvragen wat de behoefte is. Een zoutoplosser wordt tailormade gemaakt. Volgens het ‘U vraagt, wij maken – principe’. Het oplosprincipe is bij alle zoutoplossers hetzelfde, de capaciteit verschilt. Aan de strooidienst dus de taak om de behoefte aan strooizout uit te rekenen. Hier zijn speciale programma’s voor. Aan de hand van onder meer het aantal strooiwagens, het verbruik en de grootte van het strooigebied wordt een inschatting gemaakt. Hou rekening met een levertijd van 2 maanden. Voor de bouwvak is het raadzaam om uw wensen ten aanzien van een zoutoplosser door te geven.

  • Zoutoplosser | hoe werkt het?

Voor de productie van natzout wordt in de zouttrechter steenzout gestort. Aansluitend wordt van onderuit water in de trechter gelaten. Het water verspreidt zich langzaam door het zout omhoog. Er ontstaat pekel. De pekel wordt opgeslagen in een tussenopslag in de zoutoplosser. Mengwater kan worden toegevoegd om het zout te produceren met de gewenste eigenschappen. Om de pekel stabiel te houden wordt de oplossing regelmatig in beweging gebracht.  In de onderstaande animatie kunt u bovenstaande terugkijken

  • Zoutoplosser | twee vormen

Er zijn volautomatische zoutoplossers en batchgewijs oplossers. Volautomatisch betekent dat de zoutoplosser zelf in- en uitschakelt bij ruimte in de tank. Batchgewijs betekent dat een zoutoplosser een vast hoeveelheid natzout produceert uit een afgemeten hoeveelheid water en zout. Deze dient eerst volledig verbruikt te worden voordat opnieuw begonnen kan worden.